Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. 

je slovenská pobočka nemeckej farmaceutickej spoločnosti, špecializovaná hlavne na oblasť biofaktorov. V roku 1965 Dr. Fritz Wörwag založil spoločnosť a dodnes sa aktívne podieľa na jej vedení spolu so svojimi deťmi pani Monikou Wörwag a Dr. Marcusom Wörwagom. Okrem domovskej krajiny má svoje pobočky v Európe, Ázii a Amerike. Na Slovensku pôsobí od roku 1999. Dnes sa radí medzi 30 najväčších spoločností na slovenskom trhu. Naším cieľom je budovať postavenie spoločnosti korektnej ku svojim klientom, priateľskej k pacientom a férovej k zamestnancom. Kladieme veľký dôraz na priamu spoluprácu so zdravotníkmi najmä v oblasti ich vzdelávania. Lekárnici predstavujú pre nás významnú skupinu. 

Ich jedinečnosť je v tom, že sú nielen odborníkmi na problematiku liekov, no zároveň sú často prvými a možno aj jedinými odborníkmi, ktorých pacient vyhľadá a od ktorých očakáva pomoc. Sme si vedomí tejto skutočnosti, a preto sa veľmi intenzívne venujeme ďalšiemu vzdelávaniu a edukácii lekárnikov v praxi. Vieme, že budúcnosť je v mladej generácii, preto sme v roku 2015 projektom ATIP nadviazali spoluprácu s Vašou FaF UK. Chceme tak podporiť i Vaše vzdelávanie.

www.woerwagpharma.sk