TÝŽDEŇ FARMACEUTICKÉHO VZDELÁVANIA A KARIÉRY

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa) je každoročne najväčšou udalosťou študentského života na našej fakulte. Počas jedného týždňa sa prepájajú mnohé oblasti farmácie a študentom sa predstavujú pestré kariérne možnosti.

POČAS CELÉHO TÝŽDŇA PREBIEHAJÚ NASLEDUJÚCE AKTIVITY:

KARIÉRNE DNI FARMACEUTOV

Udalosť, ktorá v sebe spája farmaceutický veľtrh práce spoločne s odborným sympóziom. V spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK sú organizované každoročne v marci a už tradične sa jedná o najväčší veľtrh práce farmaceutického prostredia na Slovensku.

Čítať viac...

CLINICAL SKILLS EVENT

Clinical Skills Event (CSE) je celoštátna súťaž študentov farmácie a medicíny v Bratislave, Martine a Košiciach, ktorá vznikla v duchu interdisciplinárnej spolupráce a medziodborového vzdelávania medzi farmaceutmi a lekármi, zameraná na podporu rozvíjania vedomostí a klinických zručností.

Čítať viac...

MAJSTROVSTVÁ V LEKÁRENSKEJ KOMUNIKÁCII

Udalosť, ktorá v sebe spája farmaceutický veľtrh práce spoločne s odborným sympóziom. V spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK sú organizované každoročne v marci a už tradične sa jedná o najväčší veľtrh práce farmaceutického prostredia na Slovensku.

Čítať viac...

MAGISTRALITER MAJSTROVSTVÁ

Majstrovstvá magistraliter prípravy sú súťažou pre študentov štvrtého až piateho ročníka s cieľom preveriť ich znalosti a zručnosti z oblasti farmaceutickej technológie.Budúci lekárnici si touto cestou overia svoje teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti z laboratórnych cvičení a prevedú ich do praxe pri výrobe magistraliter prípravkov.

Čítať viac...