TÝŽDEŇ FARMACEUTICKÉHO VZDELÁVANIA A KARIÉRY

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa) je každoročne najväčšou udalosťou študentského života na našej fakulte. Počas jedného týždňa sa prepájajú mnohé oblasti farmácie a študentom sa predstavujú pestré kariérne možnosti.

POČAS CELÉHO TÝŽDŇA PREBIEHAJÚ NASLEDUJÚCE AKTIVITY:

KARIÉRNE DNI FARMACEUTOV


Udalosť, ktorá v sebe spája farmaceutický veľtrh práce spoločne s odborným sympóziom. V spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK sú organizované každoročne v marci a už tradične sa jedná o najväčší veľtrh práce farmaceutického prostredia na Slovensku. 

Čítať viac...

CLINICAL SKILLS EVENT


CSE je celoštátna súťaž študentov farmácie zameraná na znalosti z klinickej farmácie. Vďaka CSE si súťažiaci nie len zmerajú svoje klinické IQ, ale aj vylepšia svoje vedomosti z rôznych oblastí farmácie. Tých najšikovnejších čaká na konci  súťaže hodnotná odmena a putovný pohár CSE.

Čítať viac...

MAJSTROVSTVÁ V LEKÁRENSKEJ KOMUNIKÁCII


Vzdelávacia súťaž zameraná na komunikačné zručnosti študentov farmácie. V simulovanom prostredí reálnej lekárne na jednej strane tary stojí študent farmácie, na druhej ako pacient študent herectva. Úlohou študentov je za behu riešiť prítomné farmakoterapeutické problémy pacientov a udržať situáciu v lekárni pod kontrolou. 
Čítať viac...

MAGISTRALITER MAJSTROVSTVÁ


Majstrovstvá magistraliter prípravy sú súťažou pre študentov štvrtého až piateho ročníka s cieľom preveriť ich znalosti a zručnosti z oblasti farmaceutickej technológie.Budúci lekárnici si touto cestou overia svoje teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti z laboratórnych cvičení a prevedú ich do praxe pri výrobe magistraliter prípravkov.

Čítať viac...