TÝŽDEŇ FARMACEUTICKÉHO VZDELÁVANIA A KARIÉRY

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa) je každoročne najväčšou udalosťou študentského života na našej fakulte. Počas jedného týždňa sa prepájajú mnohé oblasti farmácie a študentom sa predstavujú pestré kariérne možnosti.

POČAS CELÉHO TÝŽDŇA PREBIEHAJÚ NASLEDUJÚCE AKTIVITY:

KARIÉRNE DNI FARMACEUTOV

Udalosť, ktorá v sebe spája farmaceutický veľtrh práce spoločne s odborným sympóziom. V spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK sú organizované každoročne v marci a už tradične sa jedná o najväčší veľtrh práce farmaceutického prostredia na Slovensku.

Čítať viac...

CLINICAL SKILLS EVENT

CSE je celoštátna súťaž študentov farmácie zameraná na znalosti z klinickej farmácie. Vďaka CSE si súťažiaci nie len zmerajú svoje klinické IQ, ale aj vylepšia svoje vedomosti z rôznych oblastí farmácie. Tých najšikovnejších čaká na konci  súťaže hodnotná odmena a putovný pohár CSE.

Čítať viac...

MAJSTROVSTVÁ V LEKÁRENSKEJ KOMUNIKÁCII

Udalosť, ktorá v sebe spája farmaceutický veľtrh práce spoločne s odborným sympóziom. V spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK sú organizované každoročne v marci a už tradične sa jedná o najväčší veľtrh práce farmaceutického prostredia na Slovensku.

Čítať viac...

MAGISTRALITER MAJSTROVSTVÁ

Majstrovstvá magistraliter prípravy sú súťažou pre študentov štvrtého až piateho ročníka s cieľom preveriť ich znalosti a zručnosti z oblasti farmaceutickej technológie.Budúci lekárnici si touto cestou overia svoje teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti z laboratórnych cvičení a prevedú ich do praxe pri výrobe magistraliter prípravkov.

Čítať viac...